Członkowie SU

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

 

Przewodnicząca: Golec Natalia (klasa 3)
Zastępca przewodniczącego: Osada Adam (klasa 2)

Sekretarz: Tasior Joanna (klasa 1)
Skarbnik: Wyczesana Kamila (klasa 1)


Rada Samorządu Uczniowskiego:


Jaroszek Klaudia (klasa 3)
Osada Adam (klasa 2)
Tasior Joanna (klasa 1)


Sąd koleżeński:
Jaroszek Klaudia (klasa 3)
Osada Adam (klasa 2)
Tasior Joanna (klasa 1)