Wizja absolwenta


Wizja absolwenta


Nadrzędnym celem Publicznego Gimnazjum w Uszwi jest tak organizować proces edukacyjny aby absolwent gimnazjum był człowiekiem samodzielnie funkcjonującym, łatwo nawiązywał kontakty, miał krąg przyjaciół . Pozytywnie patrzył na świat, wierzył w siebie i swoje możliwości. Miał określone zainteresowania, które pomogą mu dokonać mu dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia.
Był kompetentny i samodzielny. Umiał stawiać sobie cele i je realizować. Korzystać z różnych źródeł wiedzy, zaprojektować złożone działania dobierając odpowiednie metody.
Był otwarty, komunikował się co najmniej w 2 językach, posługiwał się mową ciała dostosowując treści i formy komunikatu do odbiorcy. Sprawnie posługiwał się nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi i dobrze współpracuje w grupie. Rozumie zasady demokracji i potrafi dyskutować we właściwej formie, umie poszukiwać rozwiązań kompromisowych i podporządkowywać się woli większości.
Był odpowiedzialny, zdawał sobie sprawę z następstw różnych działań i był gotów ponosić odpowiedzialność za swoje postępowanie i decyzje. Potrafił przyznać się do błędu i wykazać odwagę cywilną.
Był ciekawy świata, stale poszerzał swoje wiadomości na temat zjawisk i zależności występujących w świecie.

Był krytyczny, z dystansem podchodził do uzyskanych informacji. Potrafił je weryfikować w oparciu o alternatywne źródła wiedzy. Odróżniał fikcje od świata realnego w przekazach medialnych
Był rozważny, potrafił przewidywać zagrożenia i odpowiednio do nich modyfikować swoje zachowanie. Miał ugruntowane nawyki higieniczne. Planował swoją prace i wypoczynek, potrafił świadomie przeciwdziałać stresom.
Był prawy rozumiał dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości chrześcijańskich umiał stopniować oceny moralne i dokonywać wyboru w sytuacjach trudnych .
Był tolerancyjny, rozumiał, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. Ze zrozumieniem traktował różnice wynikające z różnych możliwości motywacji oraz odmienności kulturowej.
Był punktualny, dotrzymywał terminów, sprawnie posługiwał się czasem planując swoje zajęcia. Szanował czas swój i innych ludzi.
Był opiekuńczy, potrafił podjąć odpowiedzialność za młodszych, osoby stare i kalekie. Troszczył się o innych.

Jesteś tutaj: Strona Główna Dokumenty szkolne Wizja absolwenta